نحوه دسترسی به محتوا

برای دسترسی به محتوای این سایت، باید با یک حساب دامنه شریک تایید شده وارد شوید. مخاطب شما در Google یک دامنه شریک برای شما ایجاد می کند، اما باید حساب خود را بپذیرید و پیکربندی کنید. مشاهده شریک حساب دامنه .

هنگامی که شما دسترسی به حساب دامنه شریک زندگی خود را داشته باشند، به سیستم وارد شوید با این حساب برای دسترسی به مطالب در این سایت.

عیب یابی

اگر وارد سیستم شده‌اید اما به محتوا دسترسی ندارید یا هنگام تلاش برای دسترسی به اسناد، خطای 404 دریافت می‌کنید، تأیید کنید که با حساب دامنه شریک خود وارد شده‌اید و نه حساب Google دیگر. اگر همچنان در دسترسی به محتوا مشکل دارید، پیامی به مخاطب خود در Google ارسال کنید.