วิธีเข้าถึงเนื้อหา

หากต้องการเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโดเมนพาร์ทเนอร์ที่ได้รับอนุมัติ รายชื่อติดต่อที่ Google จะสร้างโดเมนพาร์ทเนอร์ให้คุณ แต่คุณต้องยอมรับและกําหนดค่าบัญชี ดูบัญชีโดเมนพาร์ทเนอร์

เมื่อเข้าถึงบัญชีโดเมนพาร์ทเนอร์แล้ว ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีนั้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

การแก้ปัญหา

หากคุณลงชื่อเข้าใช้แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาหรือได้รับข้อผิดพลาด 404 ขณะพยายามเข้าถึงเอกสาร โปรดยืนยันว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโดเมนพาร์ทเนอร์ ไม่ใช่บัญชี Google บัญชีอื่น หากยังพบปัญหาในการเข้าถึงเนื้อหา โปรดส่งข้อความถึงรายชื่อติดต่อที่ Google