Google มุ่งมั่นที่จะก้าวทุนเชื้อชาติชุมชนสีดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

วิธีการเข้าถึงเนื้อหา

การเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้คุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีโดเมนพันธมิตรได้รับการอนุมัติ ติดต่อที่ Google สร้างโดเมนพันธมิตรสำหรับคุณ แต่คุณต้องยอมรับและกำหนดค่าบัญชีของคุณ ดู บัญชีพันธมิตรโดเมน

เมื่อคุณมีการเข้าถึงบัญชีโดเมนคู่ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยบัญชีที่การเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้

การแก้ไขปัญหา

หากคุณลงชื่อเข้า แต่ไม่ได้มีการเข้าถึงเนื้อหาหรือรับข้อผิดพลาด 404 เมื่อพยายามที่จะเข้าถึงเอกสารยืนยันว่าคุณกำลังเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีโดเมนคู่ของคุณและไม่ได้อยู่ในบัญชีอื่น ๆ ของ Google หากคุณยังคงมีปัญหาในการเข้าถึงเนื้อหาที่ส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อของคุณที่ Google