วิธีการทํางานของ RCS

การรับส่งข้อความเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของเรา แต่พร้อมสําหรับการอัปเกรด อุตสาหกรรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างผู้ให้บริการใหม่ๆ ของบริการ Rich Communication Services (RCS) ใหม่ที่ก้าวข้ามข้อจํากัดของ SMS และการโทรแบบดั้งเดิม

RCS ช่วยให้ผู้ใช้ทําทุกอย่างที่เคยทําได้ด้วย SMS และ MMS และยังช่วยให้ผู้ใช้ส่งไฟล์ รับใบตอบรับการอ่านและการอ่าน และอื่นๆ ได้ด้วย โดย Jibe Platform จะเปิดใช้ RCS ได้ 3 วิธีดังนี้

 • Jibe Cloud ช่วยให้ผู้ให้บริการรองรับบริการ RCS ในเครือข่ายได้โดยไม่ต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่
 • Jibe Hub เชื่อมต่อ ผู้ให้บริการที่เปิดใช้ RCS เพื่อขยายฐานผู้ใช้ RCS และป้องกันข้อความที่ไม่ได้อ่าน
 • แอป ข้อความ และ บริการของผู้ให้บริการ เปิดใช้ฟังก์ชัน RCS ในอุปกรณ์ Android

Jibe Cloud, Jibe Hub และแอป Messages ทําให้ Jibe Platform รองรับ RCS ในเครือข่ายปัจจุบัน เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่เปิดใช้ RCS อื่นๆ และเข้าถึงผู้ใช้ผ่านไคลเอ็นต์ RCS ที่พร้อมใช้งานสําหรับอุปกรณ์ Android


แพลตฟอร์ม Jibe Platform และระบบที่เชื่อมต่อ

อายุการใช้งานของข้อความ RCS

หากต้องการสร้างข้อความจากผู้ส่งไปยังผู้รับ ข้อความ RCS จะดําเนินการหลายขั้นตอน ส่งผ่านเครือข่าย RCS ของผู้ให้บริการอย่างน้อย 1 ราย ค้นหาตําแหน่งผู้ใช้ผ่านเครือข่ายผ่านฮับ และโต้ตอบกับผู้ใช้ผ่านไคลเอ็นต์ RCS ของ Google Play โดย Jibe Platform ให้ความช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้คุณส่งข้อความและตอบได้ง่ายและรวดเร็ว

สถานการณ์พื้นฐาน: ผู้ส่งและผู้รับของผู้ให้บริการเดียวกัน

ผู้ส่งและผู้รับเชื่อมต่อกับการทําให้ Jibe Cloud ใช้งานได้เหมือนกัน

เมื่อผู้ส่งและผู้รับใช้ผู้ให้บริการรายเดียวกัน

 1. ผู้ส่งใช้แอป Messages ส่งข้อความ RCS ถึงผู้รับ
 2. การทําให้ใช้งานได้ของ Jibe Cloud ของผู้ให้บริการจะได้รับข้อความซึ่งระบุว่าผู้รับใช้บริการระบบคลาวด์ของผู้ให้บริการเดียวกันและส่งข้อความไปยังผู้รับ
 3. ผู้รับจะได้รับข้อความในอุปกรณ์เพื่ออ่านและตอบข้อความในไคลเอ็นต์ RCS ได้

ในระหว่างขั้นตอนนี้ Jibe Cloud จะส่งใบตอบรับการส่งไปยังผู้ส่งเมื่อผู้รับได้รับข้อความ ส่งใบตอบรับการอ่านเมื่อผู้รับอ่านข้อความ และส่งสัญญาณบอกสถานะกําลังพิมพ์ขณะที่ผู้รับกําลังเขียน{101 }คําตอบ

สถานการณ์ที่ซับซ้อน: ผู้ให้บริการผู้ส่งใช้ Jibe Cloud และผู้ให้บริการผู้รับใช้ IMS ของบุคคลที่สาม

ผู้ส่งที่เชื่อมต่อกับ Jibe Cloud และผู้รับที่เชื่อมต่อกับ IMS บุคคลที่สาม

เมื่อผู้ส่งและผู้รับใช้ผู้ให้บริการคนละราย

 1. ผู้ส่งใช้แอป Messages ส่งข้อความ RCS ถึงผู้รับ
 2. การทําให้ใช้งานได้ของ Jibe Cloud ของผู้ให้บริการจะได้รับข้อความซึ่งระบุว่าผู้รับไม่ได้อยู่ในการทําให้ใช้งานได้ของ Jibe Cloud และเชื่อมต่อกับ Jibe Hub
 3. Jibe Hub จะส่งต่อข้อความ RCS ไปยังผู้ให้บริการของผู้รับ
 4. ผู้ให้บริการผู้รับจะส่งข้อความถึงผู้รับ
 5. ผู้รับจะได้รับข้อความในอุปกรณ์เพื่ออ่านและตอบข้อความในแอป Messages ได้

ขั้นตอนถัดไป

ตอนนี้คุณเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีที่คอมโพเนนต์ต่างๆ ของ Jibe Platform ทํางานร่วมกันแล้ว ก็ถึงเวลาดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ