Cách hoạt động của RCS

Việc nhắn tin đã thay đổi cách chúng ta giao tiếp, nhưng nó đã sẵn sàng để nâng cấp. Ngành công nghiệp di động nhận ra điều này và đã cùng nhau tạo ra một tiêu chuẩn mới của nhà mạng Dịch vụ giao tiếp đa dạng (RCS) để vượt qua những giới hạn của SMS và cuộc gọi truyền thống.

RCS cho phép người dùng thực hiện mọi việc mà họ đã làm với SMS và MMS nhưng cũng cho phép người dùng gửi tệp, nhận thông báo phân phối và đọc thông báo xác nhận, v.v. Nền tảng Jibe bật RCS theo 3 cách:

 • Jibe Cloud cho phép các nhà mạng hỗ trợ dịch vụ RCS trên mạng của họ mà không cần xây dựng cơ sở hạ tầng mới.
 • Jibe Hub kết nối các nhà mạng hỗ trợ RCS để phát triển cơ sở người dùng RCS và ngăn chặn tin nhắn bị bỏ lỡ.
 • Ứng dụng Tin nhắn và Dịch vụ của nhà mạng cho phép chức năng RCS trên các thiết bị Android.

Với Jibe Cloud, Jibe Hub và ứng dụng Tin nhắn, Jibe Platform hỗ trợ RCS trên mạng hiện tại của bạn, kết nối với những mạng khác có hỗ trợ RCS và tiếp cận người dùng thông qua một ứng dụng RCS dành cho các thiết bị Android.


Nền tảng Jibe
và các hệ thống đã kết nối.

Vòng đời của một thông báo RCS

Để chuyển từ người gửi đến người nhận, tin nhắn RCS sẽ thực hiện một quy trình nhiều bước, đi qua một hoặc nhiều mạng RCS của nhà mạng, định vị người dùng trên các mạng thông qua một trung tâm và phản ứng với người dùng thông qua các ứng dụng RCS. Jibe Platform giúp thực hiện từng bước để gửi và phản hồi thông báo một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tình huống cơ bản: Người gửi và người nhận trên cùng một nhà mạng

Người gửi và người nhận được kết nối với cùng một quy trình triển khai Jibe Cloud.

Khi người gửi và người nhận sử dụng cùng một nhà mạng:

 1. Người gửi dùng ứng dụng Tin nhắn để gửi tin nhắn RCS cho người nhận.
 2. Việc triển khai Jibe Cloud của nhà mạng sẽ nhận tin nhắn, xác định rằng người nhận sử dụng cùng một dịch vụ đám mây của nhà mạng đó và gửi tin nhắn cho người nhận.
 3. Người nhận sẽ nhận được tin nhắn trên thiết bị của mình. Họ có thể đọc và trả lời tin nhắn này trong ứng dụng RCS.

Trong quá trình này, Jibe Cloud cũng gửi thông báo xác nhận gửi đến người gửi khi người nhận nhận được tin nhắn, gửi thông báo xác nhận đã đọc sau khi người nhận đọc tin nhắn, và gửi chỉ báo Nhập trong khi người nhận soạn tin nhắn phản hồi.

Một tình huống phức tạp: Nhà mạng gửi dữ liệu sử dụng Jibe Cloud và nhà mạng của người nhận sử dụng IMS của bên thứ ba

Người gửi đã kết nối với Jibe Cloud và người nhận đã kết nối với một IMS của bên thứ ba.

Khi người gửi và người nhận sử dụng nhà mạng khác nhau:

 1. Người gửi dùng ứng dụng Tin nhắn để gửi tin nhắn RCS cho người nhận.
 2. Việc triển khai Jibe Cloud của nhà mạng sẽ nhận được thông báo, xác định rằng người nhận không có trong quá trình triển khai Jibe Cloud và kết nối với Jibe Hub.
 3. Jibe Hub chuyển tiếp tin nhắn RCS tới nhà mạng của người nhận.
 4. Nhà mạng của người nhận sẽ gửi tin nhắn đến người nhận.
 5. Người nhận sẽ nhận được tin nhắn trên thiết bị của mình, đồng thời có thể đọc và trả lời tin nhắn trong ứng dụng Tin nhắn.

Nội dung tiếp theo nên tìm hiểu

Giờ đây, khi bạn đã nắm được các khái niệm cơ bản về cách các thành phần của Nền tảng Jibe hoạt động cùng nhau, đã đến lúc tìm hiểu kỹ hơn về từng sản phẩm.