Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Nền tảng Jibe cho phép các nhà mạng và OEM xây dựng trải nghiệm nhắn tin tốt hơn với RCS (Rich Communication Services). Thu hút và giữ chân người dùng bằng các tính năng như ảnh độ phân giải cao, chia sẻ tệp lớn hơn, trò chuyện nhóm, đọc biên lai và cuộc gọi video.

Bắt đầu Nhận cập nhật

Gặp khó khăn khi truy cập nội dung?

Dễ dàng khởi chạy và quản lý dịch vụ RCS cho mạng của bạn.
Truy cập mạng RCS toàn cầu với một kết nối.
Cung cấp tin nhắn RCS cho người dùng Android ở mọi nơi.